NIEUWE MEDEWERKERS 
                Nieuwe collega's in de
               buitendienst en kantoor.
                  Zie laatste nieuws!

 

U bevindt zich hier: Privacy

Privacy Policy

De Privacy Policy is van toepassing op de levering van diensten en producten van verffabriek OAF Holland B.V. en gebruikmaking van een of meerdere websites van OAF Holland B.V. De Privacy Policy kan te allen tijde door OAF Holland B.V. worden gewijzigd zonder (voorafgaande) kennisgeving. De gewijzigde Privacy Policy is van kracht vanaf het moment dat deze op de website is gepubliceerd.

Privacy

OAF Holland B.V., gevestigd aan de Meente 13, 8121 EV te Olst (Nederland), respecteert de privacy van alle geregistreerde klanten, relaties, prospects en gebruikers van een of meerdere websites van OAF Holland B.V. OAF Holland B.V. gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verwerkingsdoeleinden
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die OAF Holland B.V. van u verwerkt in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
1.1. Verkoopactiviteiten
a. Het uitvoeren van een overeenkomst ten aanzien van de levering van producten en/of diensten die OAF Holland B.V. aanbiedt.
b. Het gevraagd offreren van producten en/of diensten die OAF Holland B.V. aanbiedt.
1.2. Marketing en commerciële activiteiten
a. Nieuwsbrieven met informatie over productontwikkeling, bedrijfsinformatie en acties en inkoopvoordelen.
b. Actiemailingen met kortingen of andere inkoopvoordelen.
1.3. Informatieve activiteiten
a. Jaarlijkse prijsaanpassingen
b. Tussentijdse prijsaanpassingen
c. Bedrijfsinformatie

De onder 1.2. genoemde marketing- en commerciële activiteiten worden enkel uitgevoerd indien daar door ontvangende partij specifieke toestemming voor is verleend. Deze toestemming kan te allen tijde zonder nadere toelichting worden aangepast. Dat kan via het account op de website of door een mail te sturen naar info@oafholland.nl.

2. Persoonsgegevens
OAF Holland B.V. registreert enkele de noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de onder 1 beschreven verwerkingsdoeleinden. Hiervoor legt OAF Holland B.V. een aantal gegevens vast.

2.1. Op bedrijfsniveau
 • Bedrijfsnaam*
 • Kamer van Koophandel nummer*
 • BTW nummer*
 • Adresgegevens (Post- en bezorgadres)*
 • Telefoonnummer (telefoon zakelijk, mobiel, fax)*
 • Website
 • Algemeen mailadres*
 • Contactpersoon (een of meerdere) inclusief functie/rol.
 • Relatiegroep (soort bedrijf)*
 • Betaalcondities*
 • Leveringscondities*
 • Prijsafspraken*

2.2. Op persoonsniveau
 • Naam (voor- en achternaam, voorletters, geslacht, titel)
 • Zakelijke mailadres
 • Telefoon Zakelijk (rechtstreek en mobiel)
 • Telefoon privé
 • E-mail privé

De gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de onder 1.1. genoemde verkoopactiviteiten zijn met een * gemarkeerd. De overigens gegevens worden enkel gevuld indien die door de betreffende persoon zijn verstrekt. Deze zijn te allen tijde door betrokken persoon opvraagbaar en worden op verzoek zonder nadere toelichting binnen 20 werkdagen verwijderd. 

2.3. Binnen de webshop worden de geregistreerde gegevens gebruikt om:
 • Bij het plaatsen van een bestelling zijn naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Bij gebruikmaking van de webshop wordt na toestemming de persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling opgeslagen. Hierdoor kan de webshop worden gepersonaliseerd.
 • Als via de webshop van OAF Holland B.V. een bestelling is geplaatst, worden na toestemming van de klant de gegevens bewaard op een Secure Server. De klant kan een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens bij iedere volgende bestelling automatisch worden gevuld.
 • Gegevens over het gebruik van de website(s) van OAF Holland B.V. en de feedback helpen ons de site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Bij het schrijven van een recensie kan er gekozen worden naam of andere persoonlijke gegevens toe te voegen. OAF behoudt het recht bijdragen niet te publiceren.
 • Bij een marketingactie kan gevraagd worden om naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de actie.

3. Derden
De bij OAF Holland B.V. geregistreerde gegevens wordt door OAF Holland B.V. enkel gebruikt voor de onder 1 genoemde doeleinden. De medewerkers van OAF Holland B.V. zijn geïnstrueerd hoe met uw gegevens om te gaan. Daar waar OAF Holland B.V. door derden wordt ondersteund bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten, zijn met deze partijen verwerkersovereenkomsten opgesteld met daarin geheimhoudingsverplichtingen ten aanzien van het gebruik van bedrijfs- en persoonsgegevens opgenomen. OAF Holland B.V. stelt geen bedrijfs- of persoonsgegevens beschikbaar aan derden.

4. Bewaartermijnen
De gegevens worden door OAF Holland B.V. bewaard conform de wettelijke verplichtingen. Op verzoek kunnen persoonsgegevens worden verwijderd, mits dit niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen.

5. Beveiliging
OAF Holland B.V. heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. OAF Holland B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stelt OAF Holland B.V. in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij OAF Holland B.V. geen cookies ontvangt.

Contact


Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van OAF Holland B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.


Versie 2018-05-24
Snel vinden
Top 10 Producten
Klantenservice
Heeft u vragen of wilt u een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met de klantenservice. Onze medewerkers zijn deskundig en beantwoorden graag al uw vragen.

Algemene voorwaarden
© 2018 OAF Holland BV
Disclaimer